ติดตามค่าออกซิเจนในน้ำผ่านระบบ IoT

“น้ำดี” เป็นผลงาน IoT ที่ทำร่วมกับบริษัท สยามเทเลแม็ค จำกัด โดยจุดประสงค์ของงานนี้คือ ต้องการติดตามผลค่าออกซิเจนในน้ำ (DO Dissolved Oxygen) ออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจดูคุณภาพน้ำ ณ เวลาต่างๆ ที่มีการเปิด-ปิดกังหันตีน้ำ และส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ GPRS เพื่อนำข้อมูลไปแสดงผลบน Web App ในรูปแบบของกราฟและตารางต่อไป โดยผู้ใช้สามารถ export ข้อมูลดิบออกมาเพื่อนำไปวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อได้

  • ลูกค้า
    บริษัท สยามเทเลแม็ค จำกัด
  • บทบาท
    รบบเชื่อมต่อ GPRS , Web App
  • ปี
    2017
  • ประเภทงาน